Užívateľské meno: Heslo:
Strana: 1
Autor
Názov témy: Pravidlá fóra
popularHoGoMuž
Administrator
315 príspevok
Zobraziť profil
Pravidlá fóra
1. príspevok - 2010.09.02. 18:35:32
Od každého sa očakáva komunikácia hodná normálneho, civilizovaného človeka.

Sú zakázané:
- Rasistické, sexistické, urážajúce, ponižujúce a iné vyjadrené urážlivé názory týkajúce sa vierovyznania, národnosti, veku a tiež iné vyhrožovanie sa presahujúci do reálneho sveta.
- Každý taký text, ktorého obsah porušuje slovenský alebo medzinárodný zákon, nabáda na porušenie zákona alebo na prihlásenie sa do skupiny, ktorá porušuje zákon.
- Zverejnenie alebo prehrávanie takého obsahu, ktorý bežne nie je dostupný pre maloletých, zahrňujúc sexuálny, nečestný, ilegálny a obscénny obsah.
- Vydieranie hráča takým spôsobom, ktorý ho núti porušiť pravidlá hry,
- Každá reklama, ktorá nie je odsúhlasená firmou Beholder Ltd. bez ohľadu na spôsob jej zobrazenia.
- Nie je dovolené spustenie reťazovej a ani tomu podobnej správy, nezávisle od ich obsahu.
- Je zakázaný SPAM, použitím vnútornej pošty alebo vonkajšieho fórumu.
- Téma, ktorá vyústi do osobnej hádky bude uzamknutá, po prípade vymazaná.

Popri moderovaní fóra má tento fórum ešte jeden samoregulovací systém: príspevky je možné bodovať. V prípade, že znížite bodové hodnotenie niektorého príspevku zároveň zníite priemer bodov aj u prispievajúceho. Pri nastaveniach fóra je možné zadať, pod koľko bodov sa už príspevky nemajú zobraziť. Oplatí sa preto písať k veci a zbytočne nespamovať.
Tento príspevok bol zmenený užívateľom HoGo v čase 2010.09.02. 18:40:32
Body: 7.29
Strana: 1