Užívateľské meno: Heslo:
Strana: 1
Autor
Názov témy: Udalosť Veľká noc (16.3. - 2.4.)
much likedruqpert
Administrator
684 príspevok
Zobraziť profil
Udalosť Veľká noc (16.3. - 2.4.)
1. príspevok - 2015.03.15. 23:10:30
V pondelok o 10.00 CET (4 am EST) sa začne naša nová mini-udalosť, Veľká noc!
Odkedy bol Povrch znovu dobytý, svet sa opäť stal úrodným. Vládcovia osudu si skúšajú rozpomenúť, ako ich predkovia žili pred vyhnaním do exilu. Vyvolanie pamäte pravekých sviatkov môže premôcť monotónnosť z každodennej rutiny. Lady Alvariel ponúka špeciálne relikvie pre tých, ktorí dokážu pozbierať farebné xenomorfie vajcia a pomôžu znovu ožiť pravekému sviatku, Veľkej noci.

Úlohy:
Lovec dimenzionálnych pokladov
Získaj 1 predmet od tých tvorov, ktoré zabiješ za časopriestorovou bránou!
trvanie: 16.3 - 19.3.
odmena: 1 farebné vajíčko, 1 drobný stimulátor časopriestorovej brány

Lovec plazmy
Nájdi 1 subplazmu počas lovu!
trvanie: 16.3. - 20.3.
odmena: 1 farebné vajíčko, 1 subplazma

Skúsený duelant
Získaj úroveň*6 skúseností počas súbojov.
trvanie: 16.3. - 21.3.
odmena: 1 farebné vajíčko, 1 veľkonočné vajíčko

Oddaný dobrodruh
Prevezmi odmeny za 12 splnených úloh (uskutočniteľné iba raz, možné robiť niekoľko dní)!
trvanie: 16.3. - 23.3.
odmena: 10 farebných vajíčok, 1 zlatá krabica, 1 cisárska pečať

Kvízmajster
Zodpovedaj správne na 10 kvízových otázok!
trvanie: 16.3. - 24.3.
odmena: 1 farebné vajíčko, 1 manuál

Prezieravosť
U priekupníka duší zakúp liečivý nápoj za prakamene!
trvanie: 16.3. - 2.4.
odmena: 2 farebné vajíčka

Majster zadaní
Použi 3 AV body, alebo prevezmi rovnaký počet odmien pod Zadaniami!!
trvanie: 20.3. - 26.3.
odmena: 1 farebné vajíčko, 1 AV bod

Pán šeliem
Skroť 1 zajaté zviera!
trvanie: 21.3. - 25.3.
odmena: 1 farebné vajíčko, 1 obrovský koktail

Kleptoman
Ukradni vyhorené prakamene od protivníka 3 krát!
trvanie: 22.3. - 27.3.
odmena: 1 farebné vajíčko, 2 prakamene

Manakonštruktér
Použi manakonštrukciu!
trvanie: 24.3. - 2.4.
odmena: 1 farebné vajíčko

Gambler
Zatoč kolesom šťastia 4 krát!
trvanie: 25.3. - 2.4.
odmena: 1 farebné vajíčko, 1 lós

Hľadač dobrodružstiev
Počas lovu nájdi 2 dobrodružstvá!!
trvanie: 26.3. - 2.4.
odmena: 1 farebné vajíčko, 1 veľkonočné vajíčko

Kryštálový nápoj
Použi 2 kryštálové nápoje!
trvanie: 27.3. - 2.4.
odmena: 1 farebnévajíčko, 1 balíček duševných diamantov

Vystupovanie
Zvýš úroveň svojho obľúbenca o 2 úrovne!
trvanie: 28.3. - 2.4.
odmena: 1 farebné vajíčko, 2 kryštály obľúbenca

Odmeny:
Veľkonočný fetiš: 120 farebných vajíčok
popis: úroveň 100 +16 XP. Ak nositeľ získa skúsenosti v súboji, všetci ostatní obľúbenci získajú 1 XP / každých 30 úrovní nositeľa. Skúsenosti získané touto cestou nemôžu byť modifikované iným efektom.


božský dekrét: 30 farebných vajíčok
popis: Ak to použiješ, tvoja aktuálna úloha bude splnená a ty získaš %s bodov skúsenosti ako odmenu.


kupón na relikvie: 25 farebných vajíčok

božská manna: 15 farebných vajíčok (dostupné iba úrovniam 60 a menej)
popis: Po použití získaš DE, stavebnú energie, skúseností v závislosti od tvojej úrovne a všetky tvoje skrotené zvieratá získajú skúsenosti v závislosti od tvojej úrovne!


cisárska pečaťl: 10 farebných vajíčok
popis: Použitím tohto predmetu môžeš označiť zadanie ako splnené pod Zadaniami.


11 kryštálov obľúbenca: 10 farebných vajíčok

1 kryštál obľúbenca alebo 1 sviatočná maska: 1 farebné vajíčko

Odmeny môžete prevziať do 7. apríla!

Taktiež počas udalosti máte 5% šancu na nájdenie veľkonočnej truhličky počas lovu, súboja a výzvy. Truhlica obsahuje náhodný predmet.


Pod Dennými ponukami si môžete raz denne kúpiť veľkonočný balíček, ktorý obsahuje: 2 veľkonočné truhličky, 1 farebné vajíčko.
Body: 7.87
Strana: 1