Užívateľské meno: Heslo:
Strana: 1
Autor
Názov témy: Schopnosti obľúbencov
much likedruqpert
Administrator
684 príspevok
Zobraziť profil
Schopnosti obľúbencov
1. príspevok - 2015.04.13. 01:18:58
Radi by sme vás informovali o pripravovanej akcii, ktorá sa chystá.

Pridávame schopnosti pre obľúbencov. Obľúbenec musí najprv absolvovať astrálnu púť a získal tak novú schopnosť. Potom môžete začať používať „mytokronity“ (drobné vesmírne bytosti) a zlepšovať tak svoje schopnosti. Každý z mytokronitov sa získava inou cestou.

Bude dostupná schopnosť obľúbenca, ktorá dovolí vašim obľúbencom zvýšiť maximálny bonus až za úroveň 250, taktiež schopnosť, ktorá zvýši vašu šancu nájsť poklad počas lovu a pribudnú tiež priame bojové schopnosti.


****************** VIAC INFORMÁCIÍ NIŽŠIE*************************

Vládcovia planéty pri riadení planéty dosiahli nový vrchol svojich síl, keď objavili ako povýšiť svoje zvieratá do nehmotného, do božských obľúbencov, ktorí im slúžia večne. Naďalej však pokračovali v hľadaní vyšších znalostí: a zdá sa, že ich hľadanie nebolo márne! Moc obľúbencov sa môže zvyšovať ešte ďalej...

Pri úsvite času, planéta bola ovládaná vyspelou technickou civilizáciou, moa. Nedostatok magických schopností bol nahradený vysokou inteligenciou a mentálnymi schopnosťami. Spojenie medzi fyzickým a astrálnym svetom je vytváraný mikroskopickými bytosťami, mytokronitmi. Pri skúmaní pradávnych moa knižníc získali vládcovia osudu poznatky o mytokronitoch. Ako ich detekovať a zajať, akými metódami a nástrojmi. Ako ich zviazať s vlastnou vôľou, ako použiť tieto entity na získanie a posilnenie svojich vystúpených obľúbencov nových schopností.

Pohlcovanie mytokronitov, to nie je jednoduchá úloha pre obľúbencov. Zakaždým, ak chce obľúbenec získať novú schopnosť, musí absolvovať dlhokánsku vesmírnu cestu. Aby dosiahol požadovanú pripravenosť pre túto cestu, musí najprv absorbovať vesmírny kameň. Priekupníci Lady Alvariel sa pripravili na očakávaný dopyt po týchto kameňoch. Hneď, ako budú dostupné, začnú ich predávať.

Po naučení schopnosti, obľúbenec bude schopný pohltiť mytokronity danej farby. Farby, ktoré boli doteraz objavené:

Šedá. Toto je váš prý kontakt, ktorý musí byť naviazaný počas vesmírnej púte, pretože práve tento určuje, ako ďaleko sa vaši obľúbenci dostanú so svojimi schopnosťami. Šedé mytokronity môžete nájsť použitím zručnosti znalosti mytokronitov počas lovu. Na získanie tejto zručnosti potrebuje vaša aliancia vylepšiť budovu akadémie!

Modrá. Modrá je dobrá... ale nie, vážne. Modré mytokronity dovoľujú ich držiteľovi presiahnuť maximum schopností a zručností obľúbenca. Takže bonusy na vylepšenie budú pokračovať aj po prekročení úrovne 250. Modré mytokronity sú dostupné použitím prakameňov a tiež počas špecifických udalostí.

Zelená. Zelené mytokronity zvyšujú množstvo skúseností, ktoré získa obľúbenec v súboji, použitím kryštálov obľúbenca, alebo počas kŕmenia. Tieto mytokronity sa zjavujú pri použití manakonštrukcie, hneď po dostavaní vesmírnej stanice vašou alianciou.

Žltá. Bude vám sprístupnená možnosť kúpiť si vzácnu moa relikviu, mytokronitový extraktor. Po zakúpení budete schopní extrahovať žlté mytokronity zo špecifických predmetov, ako je subplazma – niet divu, že dopyt po subplazme sa zvýšil! Ak sa vaši obľúbenci spoja so žltými mytokronitmi, budú schopní hľadať poklady počas lovov.

Červená. Môžete použiť aj ďalšiu moa relikviu, detektor červených mytokronitov, aby ste ich našli počas súbojov, ak máte zručnosť detekcie mytokronitov. Kúzelná schopnosť vášho aktívneho obľúbenca vám pomôže vyhnúť sa kúzlu, ktoré na vás zošle váš protivník; pasívni obľúbenci vám zvyšujú kúzelnú absorpciu.

Oranžová. Tieto mytokronity zaisťujú fyzickú obranu, môžete ich nájsť s detektorom oranžových mytokronitov v brlohu. Schopnosť aktívneho obľúbenca znižuje šancu protivníkových zvierat na zásah, zatiaľ čo pasívne zvyšujú vašu absorpciu.

Biela. Z času na čas budete schopní zasiahnuť protivníka vesmírnou explóziou. Vaša zúrivosť sa zvyšuje každým súbojom, či lovom a keď dosiahne 20, môžete použiť v súboji proti protivníkovi vesmírnu explóziou. Spôsobuje zranenie závisí od rozdielu medzi vašou a protivníkovou sumou všetkých schopností vesmírnej explózie (súhrn všetkých bielych schopností obľúbencov). Tieto mytokronity môžete získavať počas dobrodružstiev, pokiaľ vaša AV schopnosť mytokronitová explózia je na požadovanej úrovni.

Udalosť sa začne 13.4.2015
Body: 7.75
much likedruqpert
Administrator
684 príspevok
Zobraziť profil
Re: Schopnosti obľúbencov
2. príspevok - 2015.04.25. 15:39:51
Detailný sprievodca mytokronitmi.

Aby ste získali nové schopnosti obľúbencov, potrebujete vesmírne kamene. Získať ich môžete nasledovnými spôsobmi:
1. Na začiatku udalosti získa každý hráč, ktorý je minimálne na 50 úrovni 2 vesmírne kamene ako darček.
2. Môžete si ich zakúpiť od priekupníka duší od úrovne 65 za 10 prakameňov.
3. Ak majú vaši obľúbenci schopnosť hľadania pokladov, tak počas lovu zriedka získate kameň.
4. Získať ich môžete aj počas špecifických udalostí (napríklad, bude mini-udalosť, kde ich môžete získať výmenou za udalostné úlomky).

Vesmírny kameň môžete použiť na podstránke s obľúbencami, pokiaľ máte minimálne dvoch obľúbencov. Iba neaktívny obľúbenec môže použiť kameň. Musíte kliknúť na malý obrázok vedľa obrázka obľúbenca. Následne sa váš obľúbenec vydá na vesmírnu púť, v trvaní 45 hodín. Urýchliť jeho putovanie môžete za 10 prakameňov. Prvá schopnosť, ktorú obľúbenec získa je vždy znalosť, nasledujúce už prichádzajú v náhodnom poradí.

Váš obľúbenec získa schopnosti na úrovni 1. Pre ďalší vývoj potrebujete mytokronity patričnej farby. Cena vývoja je rovná súčasnej úrovni: napríklad, na vývoj poznania z úrovne jedna na úroveň dva stojí jeden šedý mytokronit, ďalšia úroveň stojí 2 atď (neskôr cena za vývoj sa spomalí).

Mytokronity môžete získať nasledovnými spôsobmi:

šedý (znalosť). Od úrovne 65 môžete vyvíjať zručnosť znalosť mytokronitu, pokiaľ je vaša zručnosť učenie minimálne 70. úrovne (je potrebné mať postavenú akadémiu na úrovni 20). Po splnení týchto podmienok je možné nachádzať šedé mytokronity počas lovu.

modrý (sila). Od úrovne 65, za používanie prakameňov, získavate 1 mytokronit za každý použitý prakameň. Taktiež sa dajú získať v určitých udalostiach.

zelený (skúsenosť). Od úrovne 65 po použití manakonštrukcie, pokiaľ vaša aliancia má postavenú vesmírnu stanicu, získate zelený mytokronit. Získané množstvo je 1 + úroveň vesmírnej stanice/20. Napríklad, pri vesmírnej stanici úrovne 40, získate spolu 3 mytokronity.

žltý (poklad). U priekupníka duší, pod relikviami si môžete zakúpiť extraktor mytokronitu. Následne, ak vaša úroveň je minimálne 65, objaví sa vám tlačidlo extraktor mytokronitu u priekupníka duší v hornom menu. Extrahovať môžete až 20 žltých mytokronitov každý deň, pri použití špecifických predmetov, ktoré sú tam zobrazené.

červený (kúzlo). U priekupníka duší, pod relikviami si môžete zakúpiť detektor červeného mytokronitu úrovne 65. Následne, ak je vaša úroveň minimálne 65 a máte zručnosť detekcia mytokronitov, môžete nájsť červené mytokronity počas súbojov, ktoré vyvoláte. Na osvojenie si tejto zručnosti potrebujete mať zručnosť učenie na úrovni 80 (vyžaduje si akadémiu úrovne 25).

oranžový (ochrana). U priekupníka duší, pod relikviami si môžete zakúpiť detektor oranžového mytokronitu úrovne 65. Následne, ak je vaša úroveň minimálne 65 a máte zručnosť detekcia mytokronitov, môžete nájsť oranžový mytokronit, ak pošlete svoje zviera do brlohu. Mytokronity získate až po ukončení trénovania, ale pri vylisovaní zvieraťa ako potravy trénovaného zvieraťa, získate ich okamžite.

biely (explózia). Nájsť ich môžete v dobrodružstvách, ak máte AV schopnosť explózia mytokronitu na úrovni 65.

Obmedzenia:
- Pre väčšinu možností v tejto udalosti sa dostanete ak ste minimálne úrovne 65.
- Schopnosti znalostí nemôžu presiahnuť vašu úroveň.
- Ostatné schopnosti nemôžu presiahnuť schopnosť znalosť daného obľúbenca.

Detailný popis schopností si môžete prečítať pri pohybe kurzorom myši nad danú ikonu mytokronitu pod obľúbencom.

Nové herné mechanizmy:

Nájsť poklad. Počas lovu môžete nájsť vesmírny poklad, pokiaľ jeden, alebo viac vašich obľúbencov disponuje touto schopnosťou. Každý obľúbenec (vrátane pasívnych) hodí kockou v závislosti od zručnosti pokladu. Za každý úspešný hod získate 1 vesmírny poklad. Použiť ich môžete priamo zo svojho inventára. Po otvorení získate ich obsah. Najčastejšie získate mytokronity (vrátane modrých), ale taktiež môžete objaviť vesmírny kameň, vesmírnu kvapku alebo úlomok a tiež kryštály obľúbenca. Vesmírne kvapky vám pomôžu vytvoriť nový fetiš, vesmírne úlomky môžete zase využiť na výmenu za rôzne odmeny, podobne ako kryštály chrámu.

Explózia. Ak vaši obľúbenci majú schopnosť explózie, na stránke postavy, pod ukazovateľmi života a many sa vám zjaví nový ukazovateľ. Je to ukazovateľ zúrivosti, ktorý má hodnotu od 0 do 100. Za každý súboj a lov získate +1 k zúrivosti. Pokiaľ má hodnotu aspoň 20, môžete použiť explóziu na stránke súbojov, hneď na zoznamom súbojových cieľov. Explózia spôsobí zranenie vo vašom nasledujúcom súboji po druhom kole za cenu 20 zúrivosti. Spôsobené zranenie závisí od súčtu schopností explózia vašich obľúbencov, súčtu protivníkovej schopnosti explózia jeho obľúbencov a vášho maximálneho života. Čím viac života máš, o to väčšie bude poranenie. Súčet vašich explózií má väčšiu váhu než protivníkove explózie spolu, takže v prípade 2 identických súčtov, vždy spôsobíš poranenie. Explózia môže byť použitá počas súbojov, nie počas turnaja.
Body: 7.75
Strana: 1