Užívateľské meno: Heslo:
Strana: 1
Autor
Názov témy: Vysvetlenie hodnotenia kvízu
likedKristenŽena
Global Moderator
269 príspevok
Zobraziť profil
Re: Vysvetlenie hodnotenia kvízu
1. príspevok - 2011.03.25. 15:28:18
Hodnotenie
Ako napísať dobrú otázku? Častým problémom je, že otázky dostávajú zlé hodnotenie. V tejto časti vás chceme upozorniť na najbežnejšie chyby, aby sme mali čím viac správnych, uznaných otázok a čo najmenej kritiky od ostatných hráčov na zlé otázky. Plus prikladáme niekoľko typov, ako dostať dobré hodnotenie.

Predtým, ako sa pustím do vysvetlovania je dobré, aby ste si prebehli základný princíp ohľadne uznávania otázok v samotnej hre pod ponukou Kvíz.

Predtým ako napíšeš otázku…

Predtým ako napíšeš otázku, príjmi možnosť, že otázka môže byť označená ako zlá/nesprávna otázka a to už dodatočne nikto nevie zmeniť. Čiže samotným napísaním otázky podstupuješ isté riziko, ale na druhej strane máš možnosť získať plus DE za dobre napísanú otázku. V prípade ak nechceš riskovať, alebo si všimneš, že si spravil v otázke chybu, ešte máš stále možnosť kliknúť na tlačítko Zrieknem sa položenia otázky.
V prípade, ak nesúhlasíš s rozhodnutím, napíš nám na fórum a zdôvodni, prečo si myslíš, že tvoja otázka je správna a prečo mala byť uznaná.
Aj kvízoví admini sú len ľudia a môžu sa mýliť. V prípade reklamovania otázky sa prosím správaj kultivovane a nie ako škôlkár, keďže slušným spôsobom môžeš dosiahnuť viac.

Dôvod neuznania otázky

Bohužiaľ sú pri hodnotení zadané možnosti veľmi obmedzené a z tohoto dôvodu sa môže stať, že uvedený dôvod nepopisuje presne dôvod zamietnutia otázky. V tomto prípade sa prosím obráť na nás na fóre.

Najbežnejšie chyby

Opakovanie otázok
otázka nebude uznaná, ak sa už v databáze nachádza (je to veľmi ťažké odsledovať pre adminov i hráčov, hlavne čím viac otázok pribúda), prosím v prípade, ak niečo také zbadáte, kontaktujte nás na fóre.

Odpovede v zmysle: neexistuje, ani jedna odpoveď nie je správna, nikdy, atď.
V prípade, ak je udaná ako odpoveď jedna z hore uvedených možností, otázka nebude uznaná.

Zadanie určite nesprávnych odpovedí
V prípade ak je medzi odpoveďami taká, ktorá je určite nesprávna, tak je tam dosť veľká pravdepodobnosť neuznania otázky.
Napr.
Kto objavil žiarovku?
Madona
Thomas Edison
Victor Hugo
Julia Roberts

S touto otázkou je problém ten, že zvyšujú pravdepodobnosť odhadnutia správnej odpovede a tým znižujú kvalitu otázok.

Časom meniace sa otázky
Sú otázky, kde sa časom môže meniť správnosť odpovede. V prípade takejto otázky je veľká pravdepodobnosť zamietnutia.
Napr. Kto je prezidentom Slovenska? Pokiaľ tam nie je uvedený rok, otázka bude zamietnutá.
Alebo: Koľko častí má film Piráti Karibiku? (Tato možnosť sa časom môže zmeniť)
Pri takýchto otázkach treba zadávať aj časové rozpätie.

Otázky súvisiace s postavami v hre Vládca osudu, alianciami alebo štatistikami
Otázky tohoto typu nebudú uznané.
Pravopisné chyby
otázka musí byť pravopisne správna (nesmú chýbať dĺžne, mäkčene, pozor na hrúbky a vlastné podstatné mená. Nemali by tam byť medzery), pokiaľ sa dá, snažte sa nedávať medzerník pred otáznikom. Je zakázané používať vulgarizmy!
V prípade ak je otázka len gramaticky nesprávna, stačí ju opraviť a poslať znova. Nepoužívajte trojbodky, pokiaľ to nie je nevyhnutné.
Ak nie si istý niektorým slovom, slovným spojením - je dobré vyhľadať si slová v online príručke slovenského pravopisu.

Otázky súvisiace s predmetmi v hre Vládca Osudu:
Budú prísnejšie prehodnocované, keďže dostupnosť predmetov závisí od výšky levelu a kvízové otázky by mali byť rovnocenné pre hráčov bez ohľadu na level!

Zahraničné názvy filmov, kníh
Pokiaľ má kniha resp. film slovenský/ český názov, treba uvádzať ten, poprípade anglický názov len v zátvorke. V prípade ak nie je uvedené dielo, či film preložený, treba uvádzať pôvodný názov. Ináč otázka nebude s veľkou pravdepodobnosťou uznaná.

Označenie správnej odpovede
Sú hráči, ktorí označia správnu odpoveď (použijú hviezdičku, alebo iný znak, malé - veľké písmeno na začiatku odpovede, alebo inú odlišnosť). Takéto otázky nie sú povolené!
V prípade ak sa to opakuje, hráčovi hrozí zákaz položiť otázku na 3 dni, alebo mu bude úplne odňatá možnosť položiť otázku.

Ktoré z uvedených nespadá do zoznamu/radu
Typicky nesprávna otázka! Takáto otázka nebude uznaná.
Ktoré sa nehodí medzi ostatné?
1. Európa, 2. Amerika, 3. Austrália, 4. Antarktída
Z týchto sa dá každá možnosť považovať za správnu/nesprávnu - závisí to od uhla pohľadu, podľa ktorého kritériá posudzujeme.

Lexikálne otázky
Je veľmi ťažké určiť hranicu medzi všeobecným prehľadom vedomostí a lexikálnymi vedomosťami, resp, príliš špeciálnym zameraním. Je to hlavne na subjektívnom posúdení kvízových administrátorov.
Vieme dať však niekoľko typov:
Konkrétne dátumy: konkrétne dátumy neuznávame! Napr. V ktorý deň sa potopil Titanic?
Slovníkové otázky: Ako sa povie po anglicky/latinsky/nemecky. (Výnimku tvoria slová, ktoré sa nám už dostali viac menej do bežného života)
Meninové otázky: Patria do kategórie "nezaujímavé" lexikálne vedomosti - ide o to, že nie každý nosí kalendár vo svojej hlave. Výnimkou je možno 24.12., keď je Adama a Evy

Špeciálne otázky
Tiež je do kategória so subjektívnym posúdením a uznaním.
Témy, ktoré sa opatí radšej obchádzať

Formula1, futbal - výsledky, družstvá, zloženie hudobných skupín, pravidlá
Texas Hold'em Poker
Facebook
Podrobné informácie o hlavných hrdinoch, získané ceny
Podrobné informácie o televíznych seriáloch
Športové otázky vyžadujúce si veľmi vysoké vedomosti
Špeciálne výrazy z rybárstva, poľovníctva
Špeciálne otázky ohľadne hry Vládca osudu
Otázky ohľadne PC, herných konzol, softwaru, ktoré vyžadujú vyššie, ako užívateľské vedomosti
Atď.
Reklamy
Otázky zamerané na reklamu výrobkov/služieb/hier.

Otázky s áno/nie odpoveďami
Nepíš otázky, na ktoré sa dá odpovedať len: áno/nie a neviem.

Veľmi jednoduché matematické úlohy
Koľko je 1+1?
Alebo mám 10 hrušiek a chcem ich rodeliť rovnomerne medzi 5 detí, koľko dostane každý z nich?
Nesprávny výpočet
Nesprávny vzorec

Otázky na okamžité vymazanie
Vulgarizmy a zakázané slová
Otázky typu: Ako sa volám? Kto som?
Tip na dobré otázky

Vládca osudu sa snaží vytvoriť vedomostný kvíz, ktorý zahŕňa všeobecný prehľad.

Preferované okruhy

Všeobecný prehľad sa týka učiva základných/stredných škôl - dejepis, geografia, fyzika, matematika, chémia, biológia. Patria sem aj poznatky z bežného života, ktoré nie sú učebniciach, ale ich väčšina ľudí pozná.

Ako príklad náboženstvá, poznatky z Biblie, mytológia
Nedávna minulosť(XX-XXI. stor.), veľmi dôležité udalosti,
Populárne športové udalosti - ale nezachádzajúce do detailov
Osobnosti - napr., že Ronald Reagan bol herec predtým, ako sa stal prezidentom
Kultúra, známe skladby, stavby
Film/ filmové umenie - vedomosti, ktoré zodpovedá aj bežný divák
Literatúra - známe diela a spisovatelia
Technické otázky, vynálezy, dopravné prostriedky, objavy - všeobecne známe technické poznatky, slávne vynálezy a objavy.
Iné
Nesprávne odpovede

Snažte sa obísť nesprávne odpovede!

Posledný krok - vždy si skontroluj otázku pred odoslaním!
Tento príspevok bol zmenený užívateľom Kristen v čase 2011.06.26. 04:13:11
Body: 5
Strana: 1